Contact: 022 7119 9384/85

Student List

Sr. No Name Phone No. Course Location Remarks
1. D Mahesh Kumar 9701654646 Industrial Design Vizag  
2. N J Sai Kiran 9866193135 Industrial Design Vizag  
3. M D S Mani Kumar 9618247738 Industrial Design Vizag  
4. C H Satya Prakash 9705805866 Industrial Design Vizag  
5. B Venkata Sai 7799522209 Industrial Design Vizag  
6. Aniradh P 8886191848 Industrial Design Vizag  
7. Ramji Mulaparthi 8985392144 Industrial Design Vizag  
8. Aniradh P 8886191848 Industrial Design Vizag  
9. Tarun Babu Penki 8143752804 Industrial Design Vizag  
10. B H V S Manikalyan 9515131537 Industrial Design Vizag  
11. G H Sai Mani Kumar 8179074327 Industrial Design Vizag  
12. Vegi Jagadhish 8096376334 Industrial Design Vizag  
13. Vanavada Goutham 8019256022 Industrial Design Vizag  
14. Arakota Vinay 8185905575 Industrial Design Vizag  
15. Nammi Rohit 9010173610 Industrial Design Vizag  
16. Miriyala Sudhakar 9492088254 Industrial Design Vizag  
17. B Sairam 9441481342 Industrial Design Vizag  
18. Bellam Konda Sai Ram Varma 9059064554 Industrial Design Vizag  
19. Vinay Ranjan Jaiswal 7355954548 Essential For Designer Vizag 75
20. Sanskar Jain 9481430489 Essential For Designer Vizag 75
21. Goru Hemanth Kumar 7731059097 Industrial Design Vizag  
22. Rahul Jindal 02271199834 CAD, CAE, PLM Mumbai  
23. Harjya Ramavath 02271199834 CAD, CAE, PLM Mumbai  
24. Janane Viswanathan 02271199834 CAD, CAE, PLM Mumbai  
25. Niranjan Nigalye 02271199834 CAD, CAE, PLM Mumbai  
26. Pritam Patel 02271199834 CAD, CAE, PLM Mumbai  
27. Yogendra Parihar 02271199834 CAD, CAE, PLM Mumbai  
28. Kanishk Agyay Shukla 02271199834 CAD, CAE, PLM Mumbai  
29. Manoj Umraliya 02271199834 CAD, CAE, PLM Mumbai  
30. Nepolean 02271199834 CAD Mumbai  
31. Sawant Rahul 9527569496 Essential for Designer Mumbai 90
32. Omkar Mahatre 9921917155 Essential for Designer Mumbai 78
33. Prashant Tawade 8446406798 Essential for Designer Mumbai 70
34. Aniket Shigavan 7843002663 Essential for Designer Mumbai 85
35. Hemant Ahire 7720893888 Essential for Designer Mumbai 70
36. Sachin Venge 8862056982 Essential for Designer Mumbai 84
37. Amar Kamble 7276473050 Essential for Designer Mumbai 90
38. Nitesh Garje 7756829990 Essential for Designer Mumbai 100 
39. Rushikesh Moadk 9594131645 Essential for Designer Mumbai  84
40. Dhananjay Khairnar 9284529029 Essential for Designer Mumbai 76
41. Shreya Taklikar 7972155176 Essential for Designer Mumbai 90
42. Pritam Ahire 8080420182 Essential for Designer Mumbai 72
43. Samiksha Dhadve 8652772485 Essential for Designer Mumbai 90
44. Rahul Gangurde 9619528482 Essential for Designer Mumbai  70
45. Sanskar Jain 9481430489 Essential for Designer Mumbai 75
46. Vinay Jaiswal 7355954548 Essential for Designer Mumbai 75
47. Dheeraj Ragha 8879326748 Diploma in PLM Mumbai 80
48. Mridul Gaurav Das 8087352920 Diploma in PLM Mumbai  
49. A Sankar Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
50. Ch. Sial Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
51. AB Mahesh Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
52. S Jitendra Kumar Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
53. KVR Murthy Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
54. Y Ramesh Babu Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
55. R Shetty Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
56. Shashidhara Murmu Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
57. B Praveen Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
58. Girdharinath Naval Dockyard Pneumatics Vizag  
59. M Kumar Naval Dockyard Hydraulics Vizag  
60. MDV Prasad Naval Dockyard Hydraulics Vizag  
61. V Rama Krsihna Naval Dockyard Hydraulics Vizag  
62. G Mukunda Rao Naval Dockyard Hydraulics Vizag  
63. Harshad Chandan Naval Dockyard Hydraulics Vizag  
64. D Vijay Kumar Naval Dockyard Hydraulics Vizag  
65. I Tata Rao Naval Dockyard Hydraulics Vizag  
66. PRV Appa Rao Naval Dockyard Hydraulics Vizag  
67. M Satyanarayana Naval Dockyard Hydraulics Vizag  
68. Polimetla Samuel Goa Shipyard Ltd. Hydraulics Vizag  
69. J G S PRASANTH 8008745651 Industrial Design- Sheet Metal Vizag  
70. VENKATESWARA SALADI Naval Dockyard Pumping Vizag  
71. SRINIVAS KINCHEYI Naval Dockyard Pumping Vizag  
72. SOUMEN SIKDER Naval Dockyard Pumping Vizag  
73. PRABHATA BEHERA Naval Dockyard Pumping Vizag  
74. VAMSI KAJA Naval Dockyard Pumping Vizag  
75. SURI SIDDANATHI Naval Dockyard Pumping Vizag  
76. RAMESH URADI Naval Dockyard Pumping Vizag  
77. VELUMURUGAN MANOGARAN Naval Dockyard Pumping Vizag  
78. MARESWARA RAO JILLEDIPUDI Naval Dockyard Pumping Vizag  
79. THANGAPANDI BALA SUBRAMANI Naval Dockyard Pumping Vizag  
80. MRUTYUNJAY NAIK Naval Dockyard Piping Vizag  
81. SIVA PALLA Naval Dockyard Piping Vizag  
82. SIVAJI YALAMANCHILI Naval Dockyard Piping Vizag  
83. ESWARA RAO PEDDADA Naval Dockyard Piping Vizag  
84. SATYANARAYANA CHINTA Naval Dockyard Piping Vizag  
85. VARA PRASAD MUNASA Naval Dockyard Piping Vizag  
86. MOHAMMAD SHEIK Naval Dockyard Piping Vizag  
87. JANARDHANA RAO Naval Dockyard Piping Vizag  
88. AYAZ SYED Naval Dockyard Piping Vizag  
89. BANGARU NAIDU Naval Dockyard Piping Vizag  
90. ANURADHA KUMARI Naval Dockyard Radar Vizag  
91. Pinninti Bharathi Naval Dockyard Radar Vizag  
92. BHAVANI BAGADI Naval Dockyard Radar Vizag  
93. KADAVALA DEVI Naval Dockyard Radar Vizag  
94. Gedela Ramu Naidu Naval Dockyard Radar Vizag  
95. I Jyothi Naval Dockyard Radar Vizag  
96. RAYI LOVA PRASAD Naval Dockyard Radar Vizag  
97. Mavuri Naga Satyanarayana Naval Dockyard Radar Vizag  
98. SALMA BEGUM Naval Dockyard Radar Vizag  
99. RUPA SHRIVASTAV Naval Dockyard Radar Vizag  
100. Amogh Gore 91372 96290 Diploma in PLM Mumbai 75
101. Ameya Pavaskars 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 88
102. Ayush Mhatre 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 84
103. Gaurav Hambir 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 75
104. Kartikay Agarwal 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 100
105. Manav Mishra 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 98
106. Mansi Kocharekar 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 72
107. Nikhil Banne 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 78
108. Niranjan Kolur 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 99
109 Omkar Musale 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 82
110. Pranay kadam 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 70
111. Pratik Pawar 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 87
112. Sahil Mhatre 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 89
113. Shaad Attar 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 75
114. Shubham Bhoir 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 85
115. Vaibhav Kolhe 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 73
116. Vaishnavi Gawde 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 74
117. Virendra Kumar Pate 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 88
118. Yogesh Itkarkar 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 92
119. Atharva Bhasme 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 84
120. Kunal Sonavane 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 92
121. Ganesh Mane 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 92
122. Shreyas Kaldate 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 92
123. Karan Tikudave 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 92
124. Rajratha Kamble 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 96
125. Rushikesh Bane 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 100
126. Harshawardhan Kamble 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 96
127. Alok Jaiswal 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 80
128. Tejas Godse 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 96
129. Rutik Nikam 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 88
130. Siddesh Bhosale 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 88
131. Yash Patil 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 88
132. Vishal Shegde 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 96
133. Anurgah Singh 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 96
134. Omkar Pawar 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 80
135. Aniket Gopi 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 88
136. Sourabh Bhujbal 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 88
137. Shubam Bankar 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 84
138. Udeet Chauhan 91372 96290 Essential for Designer Mumbai 96